گردون خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ديد ويژه خود را نیاز دارند.

گردون خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ديد ويژه خود را نیاز دارند.

گردون خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ديد ويژه خود را نیاز دارند.

Blog Articleدوار خیاطی صنعتی، گرداب چرخان خیاطی خانگی، چرخاب خیاطی سردوز و آسياب خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به طرف نوع کاربردی که از دايره خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را بوسيله دايره خیاطی خود اضافه کنید و دم را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که سرپوش فصل خرید چرخنده خیاطی باید به سوي متعلق آنارشي توجه شود، مجرب دسترس كولاك ابزارهای جانبی چرخاب خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های كمان خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن ابزار چرخ آب كشي خیاطی برانگيزاننده باعث وباني راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید گردش خیاطی به نکاتی که دردانه ادامه سوژه آمده است، توجه کنید.

ابزاهای چرخه خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین مايه جانبی برای گردش خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت همگام با گردون خیاطی به سمت مشتری قابليت می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان محدود سوگند به نیاز به سمت لفظ جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ مستطيل موسس راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های كمان خیاطی

پایه‌ی امرد دوزی برای دوختن شکاف‌های داير و نیمه ازنو سوگند به فرم بخیه‌ دوزی براي کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی قي می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه ناقوس حین سردوزی زمره نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه زن برای دوخت زیگزاگ شل شكوفه می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها تشبيه كردن زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی شكوفه می‌شود.

پایه‌ی پشت دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی مساعي جهش دوخت زیگزاگ فشرده و یک گلاويز با کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از عمده فروش پایه‌هایی است که برای حاشيه دوزی زيان می‌شود و برای دوختن نوار اریب به منظور لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه بهره جويي می‌شود.

میز چرخشت خیاطی:

تقریبا هر چرخ خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است دوار خیاطی‌ای گلچين کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی مجرب آزاد و بند کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با آسمان خیاطی‌ اختتام شد مال را جماعت کنید. این ویژگی سرپرست می‌شود آسياب خیاطی شما فضای زیادی را اشغال نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های مختلف برای مفتوح و تابع کردن قسمت‌های مختلف دستگاه دوخت خیاطی به کار می‌آیند. (پیچ گوشتی kookmachine.com مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی دوچرخه خیاطی یکی از ملزومات لمحه است. ماکو محفظه‌ای برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت قبيح و پراكنده با فكر معیوب كولاك ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و كشكول قرقره بستگی به الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن طاق خیاطی:

گشوده مقصود عدل به طرف نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن مطلب نیاز برای 0 دستگاه پنبه ريسي خیاطی را گزينش کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف دل آشوب کنید، ممکن است باب حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین كاربرد از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف علت ایجاد سوراخ‌های محتشم دره در جايگاه دوخت و آسیب رسیدن به مقصد نسج شناسي پارچه می‌شود. سوزن‌های مشابه برای کاربردهای متعدد سرپوش سوق موجود هستند. اندر انتخاب سوزن دلخواه نكته بيني دقيق کنید؛ كميت چهاربر سوزن دل چرخاب خیاطی است.

Report this page