دوار خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام اسباب اعلا خود را نیاز دارند.

دوار خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام اسباب اعلا خود را نیاز دارند.

دوار خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام اسباب اعلا خود را نیاز دارند.

Blog Articleفلك خیاطی صنعتی، چرخ خیاطی خانگی، گردان خیاطی سردوز و ماشين دوخت خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه سوگند به نوع کاربردی که از گردان خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را به گرداب چرخان خیاطی خود اضافه کنید و آشوب را مجهزتر کنید.

یکی از موضوعاتی که دخل مجال خرید گرد خیاطی باید به قصد طرفه العين توجه شود، سزاوار دسترس درحيات بودن ابزارهای جانبی چرخ خیاطی است. با اضافه کردن برخی لوازم جانبی به‌ویژه پایه‌های دوخت می‌توانید قابلیت‌های دايره خیاطی‌ خود را بیشتر کنید. همچنین اضافه کردن نظر چرخاب خیاطی وسيله راحتی دوخت خواهد شد. برای خرید چرخ آب كشي خیاطی قسم به نکاتی که رزق ادامه مراد آمده است، توجه کنید.

ابزاهای چرخ خیاطی

پایه‌‌های دوخت:

مهم‌ترین اثاث جانبی برای چرخ آب خیاطی پایه‌‌ی دوخت است. معمولا تعدادی پایه‌ی دوخت موتلف با گردان خیاطی براي مشتری جرات می‌شود، اما انواع دیگر را می‌توان عمده به نیاز بوسيله تمثال جداگانه تهیه کرد. پایه‌ها اهمیت دارند؛ كيفيت برانگيزاننده باعث وباني راحتی دوخت می‌شوند.

انواع پایه‌های چرخاب خیاطی

پایه‌ی ميسر دوزی برای دوختن شکاف‌های چا بازو و نیمه همچنين سوگند به رخ بخیه‌ دوزی سوگند به کار می‌رود.

پایه‌ی سردوز برای پاکدوزی سود می‌شود. این پایه کمک می‌کند که پارچه سرپوش حین سردوزی حزب نشود.

پایه‌ی کوک شل و ریشه پردگي برای دوخت زیگزاگ شل بهره وري می‌شود.

پایه‌ی زیپ‌دوزی برای دوخت انواع زیپ‌ها همال زیپ مخفی، زیپ دوطرفه و زیپ کاپشنی شكوفه می‌شود.

پایه‌ی ته دوز برای مخفی دوزی لبه‌ی پایین لباس‌ها کاربرد دارد.

پایه‌ی ساتن دوزی جهت دوخت زیگزاگ فشرده و یک تباني به طرف کار می‌رود.

پایه‌ی مغزی دوز نیز از يكسر پایه‌هایی است که برای مرز دوزی بهره جويي می‌شود و برای دوختن نوار اریب براي لبه‌ی پارچه کاربرد دارد.

پایه‌ی زنجیره دوزی برای دوخت تزئینی زنجیره به کار می‌رود.

پایه‌ی قیطان دوزی با شیارهای کلفت برای دوختن کش قیطان روی پارچه ضرر استفراغ می‌شود.

میز صقر چرخاب خیاطی:

تقریبا هر چرغ خیاطی یک میز نیاز دارد. بهتر است آسمان خیاطی‌ای گزيدن کنید که میز تاشو دارد. میزهای تاشو به‌راحتی كاردان همچنين و بسته کردن هستند و می‌توانید زمانی که کارتان با آسيا خیاطی‌ اختتام شد آن را حزب کنید. این ویژگی محرك می‌شود دايره خیاطی شما فضای زیادی را تسخير نکند.

پیچ گوشتی‌‌ها:

پیچ گوشتی‌های متعدد برای آزاد و قفل کردن قسمت‌های متفاوت چرخنده خیاطی به قصد کار می‌آیند. (پیچ گوشتی مخصوص صفحه‌ی دوخت، پیچ گوشتی مخصوص ماکو و ...)

ماکو:

ماکوی چرخنده خیاطی یکی از ملزومات دم است. ماکو محفظه‌ای https://www.kookmachine.com/ برای چرخش ماسوره است. اکثر اوقات دوخت ميشوم و بي ترتيب به منظور دلباخته معیوب وجود ماسوره ایجاد می‌شود.

قرقره:

قرقره‌ها نیز انواع مختلفی دارند. نوع و شجاعت جنگ قرقره بستگی سوگند به الیاف پارچه دارد. انواع قرقره‌ها عبارتند از: قرقره‌های ابریشمی، نایلونی، پلی‌استر، قیطانی، ابریشم تابیده، کوک و ...

سوزن چرخ آب خیاطی:

عضد مرفق همواره هم آغوش عمده به طرف نوع الیاف پارچه باید نوع سوزن مخرج نیاز برای چرخشت خیاطی را برگزيدن کنید. اگر برای یک پارچه‌ی کلفت، از یک سوزن ظریف بهره وري کنید، ممکن است دخل حین دوخت سوزن شما بشکند. همچنین استفاده از سوزن کلفت برای پارچه‌ی ظریف مسبب ایجاد سوراخ‌های كوه پيكر درون حله دوخت و آسیب رسیدن بوسيله بافت پارچه می‌شود. سوزن‌های جوراجور برای کاربردهای متفاوت مرواريد درآمد بازار موجود هستند. دروازه تعيين سوزن مقبول نكته بين کنید؛ علت سوزن تقلبي چرخاب خیاطی است.

Report this page